WTF

Brøyteavgiften for sesongen 2018/2019

1. Brøyting av hovedveiene : Kr 1200,-

2. Brøyting av parkeringsplass v/veien : Kr 900,-

(Inntil 2 park plasser)

3. Brøyting av øvrige veier og parkeringsplasser vurderes individuelt.

Spørsmål rettes til formannen på mail: Einar@kjetsaaeiendom.no

  • Brøyting hovedvei og felles parkering: kr 1200,-
  • Brøyting privat parkering (20 m2): kr 900.-
  • Brøyting av private stikkveier vurderes individuelt.
  • Spørsmål rettes til : Einar@kjetsaaeiendom.no

Som skrevet andre steder på hjemmesiden, er vårt hytteområdet «gammelt» og opprinnelig ikke regulert med vei, vann og kloakk. Det medfører at mange ikke har vei til hytta og mange har laget sine private veier. I tillegg har Uleberg Maskin bygget veier i forbindelse med salg av fortetningstomter. Etter styrets mening er det derfor ikke mulig å ha en felles brøyteavgift for alle hyttene, (Solsetra er et velregulert hytteområde hvor alle har garasjeplass v/hovedveiene. Da er det enklere med en felles avgift.)

Ønsker du å laste ned Brøyteavtalen trykk HER.

Brøyteavtale

 

 

Design by Dots.no | Makeweb 4.1