WTF

Vi kan hjelpe deg med oppgaver på hytta

Vi er nå godt i gang på Hovden med stasjonære vektere og utrykningstjeneste, og vi tar gjerne befaringer fortløpende for de som ønsker dette. 

Kontakt oss på mail eller telefon så avtaler vi et uforpliktende møte der vi kan komme med forslag til en sikkerhetsløsning for deg. 

Har du/dere behov for andre tjenester som f.eks snømåking, nøkkeloppbevaring, oppvarming av hytte etc kan vi gjøre dette også! 

Vi er tilgjengelige 24 timer i døgnet og bistår så langt det lar seg gjøre! 

 Mvh

Agder Sikkerhet AS

Daglig Leder

Sondre Sivertsen

Tlf 90723730


Design by Dots.no | Makeweb 4.1