WTF

Velkommen til Hartevassnuten velforening's hjemmeside.


Hartevassnuten velforening er den største velforening på Hovden. De første hyttene ble bygget allerede ca. 1960. Det første hytteområdet som ble regulert på Hovden var Marnarfeltet, som er en del av Hartevassnuten velforening.

Mye har skjedd siden starten og i dag er området bygget ut med vei, vann og kloakk. Ved årsskiftet 2018/2019 omfattet velforeningen 157 hytter og det er innregulert flere tomter som ennå ikke er bebygd. Kontingenten er kr 400,- pr. år. Årsmøtet er påskeaften.
Hartevassnuten velforening og Solsetra velforening er sammen om Hartevassnuten veilag. Alle hytteeiere i de to velforeninger er medlem av veilaget. Veilaget har alt ansvar for hovedvegen i området fra Rv-9, gjennom vårt hytteområde og opp til vassverket ovenfor Solsetra.  Hartevassnuten's hjemmeside omfatter, også veilaget. Alle opplysninger om tilgang til bommen og øvrig info om veilaget finner dere under mappen "Veilaget".

Vi anbefaler alle om å lese gjennom «mappene» hvor dere får svar på mange spørsmål. Her legges inn viktige opplysninger til medlemmene, som innkalling til årsmøter, årsberetning og regnskap. Det eneste vi sender pr. post er giro for medlemskontingent, i januar hvert år.
Korte meldinger og henvisning til hjemmesiden, sendes ut som SMS.

Styret får mange henvendelser, spesielt vedørende bygging av nye hytter og eierskifter. For å unngå misforståelser henstiller styret om å sende spørsmål pr mail til: einar@kjetsaaeiendom.no
Opplysninger styret ønsker er:

Ved eierskifte;
1. Navn på selger og hyttens adresse.
2. Navn og privatadresse på kjøper.
3. To telefonnummer som brukes til å åpne porten med og som vi bruker       ved utsendelse av SMS. Sms går kun til det ene telefonnummer.
4. Andre opplysninger dere mener styret har interesse av.

Ved bygging av ny hytte.
1. Navn på utbygger og hyttens adresse.
2. Utbygges privatadresse.
3. To telefonnummer som brukes til å åpne porten med og som vi bruker ved utsendelse av SMS
4. Vi anbefaler at det kjøpes port åpner som koster kr. 850.-
5. Andre opplysninger dere mener styre har interesse av.

Med hilsen

Styret i Hartevassnuten velforening.
Einar Kjetså.
Formann.
 

 Hovden5


 

Design by Dots.no | Makeweb 4.1