WTF
Løypeavgift

Løypeavgift

Løypeavgift.

Vi har flotte ski-løyper på Hovden og det koster mye å holde disse preparert hele vinteren. Kommunen betaler brorparten av denne kostnaden, men de ber om frivillig bidrag fra hytteeierne. Noen velforeninger legger denne avgiften inn i vel-kontingenten. Vårt styre har ikke valgt å foreslår en slik ordning på årsmøtet og begrunner det med at det er et gammelt hytteområde med mange gamle hytte, hvor ikke alle bruker løypene like mye.

 Styret anbefaler derfor at den enkelte hytte bidrar ved å sende pengene til;.

  • Giro; 3000.37.70970
  • Vipse til 78203.

 Hartevassnuten velforening.

Styret


Design by Dots.no | Makeweb 4.1