WTF

Søppelboden

I søppelboden skal det kun kastes husholdningsavfall inkludert pakk/kartong/flasker/glass. Øvrig avfall så som : materialer, møbler, tv, hvitevarer, sportsutstyr, juletrær og lignende, skal fraktes til Tykkåsen avfallsplass.

I søppelboden skal det kun kastes husholdningsavfall inkludert pakk/kartong/flasker/glass. Øvrig avfall så som : materialer, møbler, tv, hvitevarer, sportsutstyr, juletrær og lignende, skal fraktes til Tykkåsen avfallsplass.

Tykkåsen avfallsplass - Gratis kommunal renovasjon for hytteeiere.
Avfallsplassen er et bemannet avfallsmottak for levering av sortert avfall, av litt større type, som trevirke, metaller, hvitevarer, plast, spesialavfall m.m.

Tykkås avfallsplass ligger mellom Bykle og Hovden. Ta av mot Ørnefjell og kjør 150 meter innover og deretter til høyre.

Åpningstider:

  • Torsdager kl 12:30 - 18:30
  • Første lørdag i hver måned kl 09:00 - 15:00
  • OBS. Gjelder ikke ved helligdag.

Design by Dots.no | Makeweb 4.1