WTF

Brukerinfo vedr bommen i Hartevassvegen.

Her skal dere få litt info om bruk av bommen, så les det nøye.

Utsendelse av nøkler og fjernåpnere.
Manuell nøkkel til bommen blir sendt ut etter innbetaling er foretatt.
Ingen får mer enn en nøkkel.

Når bommen skal åpnes med mobiltelefonen.
Alle som har gitt oss de 2 aktuelle mobilnr. vil få disse lagt inn i databasen,
slik at de kan brukes til å åpne bommen.Begge mobilnr. som er gitt oss, vil
motta en sms med det mobilnr. som dere må ringe for å kunne åpne bommen.
Husk å lagre alle siffer dere får tilsendt pr sms, selv om det er flere siffer
enn i et vanlig telefon nr.

Det er viktig å merke seg at deres mobiltelefon må ha nummer visning
(ikke skjult nr. ) En sjelden gang kan det være nødvendig å legge inn 0047 eller
+47 foran det tilsendte nr.

Om dere ikke har mottatt sms melding fra databaseoperatør, hvis ikke mådere ta
kontakt.

Når bommen skal åpnes med nøkkel.
På bomhuset er det 2 nøkkelhull. Det ene er skiltet med : NØDÅPNER STRØMBRUDD
og det andre er skiltet med : NØKKELÅPNER. Samme nøkkel skal brukes til begge
alternativer.

Obs ! Obs !! Nødåpner strømbrudd skal kun benyttes ved strømbrudd og aldri ellers.
Dere må ved strømbrudd løfte bommen manuelt og la den stå rett opp mens dere
samtidig vrir nøkkelen.

Når dere bruker nøkkelen som vanlig nøkkelåpner, åpner bommen seg i ca 40 sekunder
og lukker seg automatisk når dere har passert.

Vi håper at bommen vil tjene hytteeierne slik intensjonen er og at hver og en finner
sin optimale løsning. Dersom noen ønsker å kjøpe flere fjernåpnere er det bare å
sende en mail til: gunnar.askbo@baelgros.no. etter dere har innbetalt til Hartevassnuten Veilag, kontonr. 2801.17.48424.
Prisen er kr 875,- pr stk.


Styret

Design by Dots.no | Makeweb 4.1