WTF

Hartevassnuten Veilag

Veilaget har ansvaret for hele hovedveien fra bommen til Vassverket.
Per Anders Olsen er leder og Gunnar Askbo er styremedlem. Alle som har hytte innenfor bommen er medlem i Veilaget og får tilgang til å kunne åpne bommen fra 2 mobilnr. ( mulighet for inntil 4 nr. Kr 400,- pr. nr.) Du må melde inn mobilnumrene på mail til Gunnar Askbo. Det gjør du på mailadressen : gunnar.askbo@baelgros.no

Det kan også kjøpes fjernåpnere til bommen. Rutinen er da at det først overføres kr. 875,- pr. stk. til veilagets kontonummer 2801.17.48424. Innbetalingen merkes med hyttens adresse. Så mailes en kvittering på innbetalingen til Gunnar Askbo. Gunnar sørger for at fjernåpneren blir sendt til den adresse som er oppgitt, eller dere kan hente den selv hos Håkon Sunde, Euroskilt AS i Mjåvannsveien 18.

Årsmøtet i Veilaget har tidligere bestemt at alle nye hytter
skal innbetale kr. 2.000,- til veilagets konto 2801.17.48424,
før man får adkomst til bommen. Inntekten går til vedlikehold
av hovedvei og veibom.

Gunnar Askbo tar seg av alt som har med åpning av bommen

å gjøre. Han har tlf. nr. 91384782, men henvendelser skal
fortrinnsvis gjøres pr mail : gunnar.askbo@baelgros.no

Per Anders Olsen er leder for Veilaget og tar seg av alt som
har med hovedveien å gjøre, samt kontakt med
velforeningene, kommune og grunneier.
Per Anders har mailadresse . per.anders@elproconsult.no og
tlf 90978774.


peranders

 

 

Design by Dots.no | Makeweb 4.1