WTF

Informasjon om prosessen vedr. fusjon av velforeningene

Sammenslåingen av velforeningene:
Som dere ser av referatet under, ble det på konstituerende årsmøte i påska 2017, enstemmig vedtatt å slå sammen de 2 velforeningene. På årsmøtet i Solsetra i forkant av konstituerende møte, var det bare 2 av 23 fremmøtte som stemte mot. På Hartevassnutens årsmøte stemte samtlige 48 medlemmer for sammenslåing.
Det nye styret gjennomførte i tiden etter årsmøtene 2 styremøter og alt lå til rette for en varig sammenslåing og et konstruktivt samarbeid i området.
Sommeren 2017 sendte daværende formann i Solsetra velforening, på vegne av de 2 som var mot sammenslåing, uanmeldt ut en mail til alle hytteeiere i Solsetra velforening om at vedtaket på årsmøtet ikke var gyldig i henhold til vedtektene i Solsetra velforening. Formannen hadde også vedlagt en konsekvensanalyse som var meget negativ og som er direkte uriktig. Ett knapt flertall fra de medlemmer som besvarte henvendelsen, stemte nå nei til sammenslåing på dette uriktige grunnlaget. 

Hartevassnuten velforening har valgt å ikke gå videre med saken og som følge av dette fortsetter Solsetra velforening og Hartevassnuten velforening som 2 uavhengige velforeninger.
Dette beklager vi og styret i Hartevassnuten velforening har vedtatt at vi avventer med å ta et nytt initiativ i saken
Dette er en svært forkortet versjon av saken. Dersom noen ønsker mer detaljer, kan de henvende seg til formannen.

Einar Kjetså


Design by Dots.no | Makeweb 4.1